Με τον όρο Μυοκτονία αναφερόμαστε στην καταπολέμηση των τρωκτικών τα οποία εισέρχονται στις οικίες, στις κτιριακές εγκαταστάσεις με κύριο σκοπό να φτιάξουν φωλιά, να προστατευτούν από εξωτερικούς παράγοντες (όπως περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλους εχθρούς) και να αναπαραχθούν. Τα ποντίκια και αρουραίοι εισέρχονται στο χώρο από ανοίγματα, ακάλυπτα σημεία ή σημεία που δεν έχουν προβλεφθεί να θωρακιστούν, ρωγμές και μικρές χαραμάδες αρκούν για την είσοδο διέλευσης τους στο χώρο.

Τα ποντίκια και οι αρουραίοι δραστηριοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα και έχουν αρκετές γενεές. Σύμφωνα με τους παράγοντες  όπως : oι συνθήκες υγιεινής, η ύπαρξη βλάστησης και αδιατάρακτων χώρων περιμετρικά, η παρουσία ελκυστικών στοιχείων (τροφές και οσμές), η δομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο και ο τρόπος συντήρησης του καθορίζουν την ευπάθεια του σε προσβολές από παράσιτα. Συνεπώς, είναι οι κύριοι λόγοι που προσδιορίζουν την συχνότητα το χρόνο και τη συχνότητα των επεμβάσεων. Π.χ κτίρια σε βιομηχανικές περιοχές, εταιρίες τροφίμων ή κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα σε λύματα, λιμάνια και αγρούς η εμφάνιση των τρωκτικών είναι πιο συχνή.

Μέθοδος καταπολέμησης

Αρχικά, γίνεται επιθεώρηση του χώρου, των σημείων εισόδου και εξόδου των κτιριακών εγκαταστάσεων ή οικίων και οι πιθανές πηγές τροφής.

Η καταπολέμηση των τρωκτικών γίνεται με την τοποθέτηση δολωμάτων (ποντικοφάρμακου) μέσα σε ειδικές θήκες ασφαλείας, τους δολωματικούς σταθμούς. Ο λόγος, τα ποντικοφάρμακα είναι βιοκτόνα και θα πρέπει να παραμένουν σε προφυλαγμένες, ασφαλείς θήκες για την ασφάλεια των ανθρώπων, των παιδιών και των κατοικίδιων. Επίσης, τα δολώματα προστατεύονται από την υγρασία, την ζέστη, την βροχή και την σκόνη, διατηρώντας περισσότερο καιρό την δραστική τους ικανότητα.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα και το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Αrt of Garden, επιλέγει τα σημεία τοποθέτησης και τον αριθμό των δολωματικών σταθμών, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και η μορφή των δολωμάτων εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό.

Στην εφαρμογή της μυοκτονίας χρησιμοποιούνται:

  • Δολωματικοί Σταθμοί : Για την αντιμετώπιση των τρωκτικών σε εξωτερικούς χώρους, με μυοκτόνα σκευάσματα θωρακίζουμε το κτίριο με 3 ζώνες καταπολέμησης (περιμετρικά του οικοπέδου, περιμετρικά του κτιρίου και εσωτερικά) ανάλογα με το πρόβλημα και την δομή του κτιρίου. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι, μην ξεχνάμε έρχονται από έξω προς τα μέσα.
  • Μηχανικές Παγίδες Πολλαπλών Σύλληψης : Στην περίπτωση που το πρόβλημα έχει εντοπίζεται στο εσωτερικό κτιρίων και οικιών, χρησιμοποιούμε μηχανικές παγίδες σύλληψης, με μη τοξικά προϊόντα, κολλητικές επιφάνειες παγιδεύουν τα τρωκτικά και διασφαλίζουν την υγεία των ανθρώπων στο χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα είναι έντονο και εκτεταμένο μπορεί να γίνει συνδυασμός με δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.
  • Παγίδα σύλληψης trapper : Και αυτή η παγίδα χρησιμοποιείται στο εσωτερικό των κτιρίων και είναι στην κατηγορία μη τοξικών παγίδων, λειτουργεί με μηχανισμό ισχυρό τοποθετώντας μικρή ποσότητα τροφοελκυστικής ουσίας, που παρασύρει τα τρωκτικά να επισκεφτούν την παγίδα. Εξοντώνει τα τρωκτικά ακαριαία, λόγω του μηχανισμού και θυμίζει την παλιά, γνωστή μας φάκα.

Η Συχνότητα εφαρμογής

Η συχνότητα εφαρμογής καθορίζεται από το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τον αριθμό των τρωκτικών, την δομή του κτιρίου, την περιοχή που βρίσκεται το κτίριο. Όπως είπαμε και πιο πάνω, τα τρωκτικά δραστηριοποιούνται όλο τον χρόνο, για αυτό για να έχουμε μια επιτυχή εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, να ελέγχονται τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες σύλληψης, να παρατηρούνται οι καταναλώσεις των τρωκτικών και να γίνεται αντικατάσταση με νέα, ελκυστικά δολώματα και κολλητικές επιφάνειες. Σε κάθε εφαρμογή καταγράφεται η κατανάλωση των δολωμάτων, η κίνηση επίσκεψης τους και έτσι καθορίζουμε την συχνότητα επέμβασης μας καθώς και εαν θα πρέπει να τοποθετηθούν κάποιοι επιπλέον για να θωρακίσουμε τον χώρο.

Προληπτικά μέτρα

Η πρόληψη και ο έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι ίσως από τα κύρια στάδια καταπολέμησης και οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Προβλέπεται να:

  • Η καθαριότητα,η απομάκρυνση απορριμάτων και η τακτοποίηση του χώρου.

Καθημερινά θα πρέπει να απομακρύνονται τα απορρίμματα, οι πιθανές τροφές (τροφή, αναψυκτικά, ελκυστικές ουσίες) στους χώρους εργασίας καθώς και αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο κάθε τέλος της βάρδιας ή της ημέρας. Οι κάδοι απορριμάτων, θα πρέπει να αδειάζουν, να απομακρύνονται από τον χώρο σε τακτά χρονικά διαστήματα και να παραμένουν κλειστοί με καπάκι.  Οι χώροι θα πρέπει να να καθαρίζονται και να παραμένουν κλειστοί όσο δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα.

  • Συντήρηση και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ανοίγματα, τρύπες ή κοιλότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρωκτικά ως είσοδο τους στο χώρο. Κούφια δάπεδα, χωρίσματα, ψευδοροφές θα πρέπει να επισκευάζονται. Σωληνώσεις σπασμένες θα πρέπει να αντικαθίστανται  ή με ανοίγματα θα πρέπει να είναι  προφυλαγμένα με σχάρες όπως επίσης και τα φρεάτια.

  • Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου

Κτίρια ή κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές με βλάστηση θα πρέπει να καθαρίζονται, να αποψιλώνονται, να κλαδεύονται τα δέντρα. Όπως αναρριχώμενα φυτά, π.χ κισσός που αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και έχει πυκνή βλάστηση, θα πρέπει να κλαδεύεται αυστηρά διότι τα ποντίκια συσσωρεύονται και φτιάχνουν φωλιές.

Τα  ποντίκια και οι αρουραίοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία καθώς είναι φορείς μικροβίων μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανα τους προκαλούν σαλμονέλα και με τα ούρα τους λεπτόσπειρα. Προκαλούν βλάβες στα ηλεκτρικά καλώδια με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων ή διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως ή πυρκαγιάς. Καταστρέφουν την συσκευασία των τροφίμων και ρυπαίνουν τα τρόφιμα με τα περιττώματα, τα ούρα, τις τρίχες με αποτέλεσμα να χάνουν την εμπορική τους αξία.

Στην Art of Garden προστατεύουμε και θωρακίζουμε τους χώρους, από τους μικρούς επισκέπτες, εξασφαλίζοντας την υγεία σας και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος σας. Παρέχεται φάκελος εφαρμογής της μυοκτονίας, με το πιστοποιητικό της εφαρμογής, τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των φαρμάκων (MSDS), κάτοψη απεικόνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και την αναφορά ελέγχου και καταγραφής των δολωμάτων για να έχετε μια πλήρη εικόνα της εφαρμογής.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιαδήποτε πληροφορία μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε στο email d.sideris@hotmail.com , ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα και να ορίσουμε ένα ραντεβού για την επιθεώρηση των χώρων σας εντελώς δωρεάν. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χώρου σας και την εκτίμηση του προβλήματος θα σας δώσουμε μια οικονομική προσφορά για την οριστική αντιμετώπιση του.